EnglishJapaneseThai

พิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมชัย คล้ายทับทิม) ท่านผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และคณะอาจารย์ทุกท่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 ของ บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด