EnglishJapaneseThai

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทีมผู้บริหาร และพนักงาน บจก.อู่รุ่งเรืองบริการ101 ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ทำให้มีมวลน้ำสะสมท่วมบ้านเรือน โดยการบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น