จำหน่าย รถกระบะดั้มพ์ทั้งใหม่และมือสอง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มากที่สุด
Call : 081-544-1815 , 085-611-7517

กฎการใช้งาน

รายการสินค้าต้องห้าม

บริษัทห้ามการโพสหรือขายสินค้าตามรายการสินค้าต้องห้าม หากผู้ขายโพสสินค้าในรายการต้องห้าม จะถือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานไม่ว่าผู้ขายจะกระทำโดยเจตนาหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ารายการสินค้านั้นฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือไม่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการถอนโพสดังกล่าวและยกเลิก เพิกถอน หรือระงับ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป บริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับสินค้า บริการ ธุรกรรม หรือกิจกรรม ที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ละเมิดกฎหมาย หรือ ระเบียบของราชการ หรือ สนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคคลที่สามกระทำการเช่นนั้น

 • โกง หลอกลวง พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายผู้อื่น

 • ทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของบริษัท

 • ละเมิดเงื่อนไขกับธนาคาร เครดิตการ์ด หรือ กองทุนทางการเงิน หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงที่จะถูกเรียกร้องคืน เรียกร้องเบี้ยปรับ ค่าเสียหาย หรือเกิดความอันตราย หรือความรับผิด

รายการของสินค้าจะมีการอัปเดทเป็นระยะตามที่บริษัทเห็นสมควร ตัวอย่างของรายการสินค้าหรือของที่เข้าข่ายจำพวกต่างๆ อาจขยายออกไปเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเนื้อหาให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บริการของบริษัทเพื่อขายสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

 • สิ่งที่ผิดกฎหมาย

 • สินค้าหลุดจำนำ

 • ยา เช่น

  • สินค้า อุปกรณ์ หรือบริการที่นำมาใช้เพื่อการผลิตยา

  • พืชที่ปลูกเพื่อเป็นยา เช่น เมล็ดกัญชา

  • ยา อุปกรณ์ที่ต้องสั่งโดยใบสั่งแพทย์ หรือ ยาที่ขายตามร้านขายยา

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

 • วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น อาหาร อาหารโฮมเมด อาหารเสริม วิตามิน สินค้าเพื่อการลดน้ำหนัก สินค้าเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ สินค้าเพื่อการรักษาโรคด้วยตนเอง เครื่องสำอางผลิตเอง และสินค้าที่อ้างว่ามีคุณสมบัติรักษาอย่างมหัศจรรย์ สินค้าที่ขโมยมา

  • หมายเหตุ: หากมีรายงานว่าสินค้าที่มีผู้ซื้อไปเป็นของที่ขโมยมา ผู้เสียหายหรือผู้อื่นอาจเรียกร้องให้คืนสินค้า และสินค้าอาจถูกยึดตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (กฎหมายอาญา)

 • สินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เช่น

  • ของตามรายการที่ไม่ได้มียี่ห้อ ไม่ใช่สินค้าแท้ ของเลียนแบบ ของปลอม หรือ ของทำเทียม

  • ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึง ของผลิตในครัวเรือน หรือ ของที่ปรากฎการ์ตูนมีลิขสิทธิ์ มียี่ห้อ หรือโลโก้ ฯลฯ

  • หมายเหตุ: สำหรับ สินค้าแบรนด์เนม ต้องมีการแจ้งเลขรหัส (serial numbers) หรือ ใบเสร็จ ขณะที่โพส สินค้า

 • อาวุธ เช่น

  • ปืน และอะไหล่ หรือส่วนประกอบของปืน รวมถึง ปืนลม และบีบีกัน

  • มีด เช่น มีดพับสปริง มีดผีเสื้อ มีดซึ่งซ่อนหรือเก็บไว้ในวัตถุอื่น หรือทำจากวัสดุที่ไม่สามารถตรวจจับโลหะได้

  • ระเบิด รถถัง เครื่องบินรบ เรือดำน้ำ และ อาวุธยุทโธปกรณ์

  • อาวุธเพื่อการป้องกันตัว

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

 • สินค้ายาสูบ

  • บุหรี่

  • บุหรี่ไฟฟ้า บารากุไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบยาสูบที่ใช้ไอน้ำที่มีสารนิโคติน

  • ของเหลวเพื่อใช้ทำไอน้ำที่ไม่มีสารนิโคติน

 • ของที่ใช้เพื่อการขโมยข้อมูลส่วนตัว

  • ข้อมูลยืนยันบัญชี ข้อมูลในการล๊อกอิน และ/หรือ รหัสในการเข้าสู่บัญชี

 • ของที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของท่าน

  • ของ Drop shipping (ของที่มีผู้โพสขายที่อื่น โดยผู้ขายนำมาโพสซ้ำเพื่อขายโดยไม่ต้องส่งเอง)

  • การโฆษณาหรือการ การโพสของหายที่มีเจ้าของตามหา

  • ของที่ท่านยังไม่ได้มีอยู่ในตอนนี้เพราะอยู่ระหว่างการสั่ง (Pre Order)

  • คูปองเพื่อสั่งสินค้า

 • ของที่เป็นวัตถุอันตราย

  • ของติดไฟง่าย

  • ของที่สามารถระเบิดได้

  • ของที่เป็นสารพิษ

 • สินค้าที่ออกแบบขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือเพื่อใช้ของอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ชิปปรับแต่งเกม (“mod chips”) เพื่อเจาะรหัสในเกมคอมพิวเตอร์ในการอนุญาตให้สามารถเล่นเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 • สินค้าที่จำกัดอายุผู้ใช้งาน หรือสินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติ หรือ อนุญาตตามกฎหมายในการขาย

 • การพนัน รวมถึงการใช้บริการนี้เพื่อขายตั๋ว ฉลาก และการซื้อแบบปกปิดตัว (mystery purchases)

 • สินค้าและบริการทางการเงิน เช่น

  • พันธบัตร หลักทรัพย์ และ ประกันภัย

  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาป ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด หรือ หน่วยเงินหรือ ทองคำแท่ง

  • ซื้อหรือขายบัตรของขวัญ หรือ บัตรที่ชำระเงินไว้ล่วงหน้า

  • แสตมป์ ทุกประเภท

 • สัตว์ ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต

 • ของที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ (โปรแกรมสอดแนม)

 • อุปกรณ์ดิจิตอล – ของใดๆ ที่ในการสั่งงานจะสำเร็จเมื่อมีการดาวน์โหลด

  • อีบุค ไฟล์ PDF UGC และสินค้าเพื่อเกมออนไลน์

 • มนุษย์ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ อวัยวะมนุษย์ เซลส์ เลือด ของเหลวจากร่างกาย รวมถึงของที่ปนเปื้อนสารจากร่างกายมนุษย์เช่นกางเกงชั้นใน

 • สิ่งของที่มีเนื้อหาโจ่งแจ้ง (Explicit items)

  • สิ่งของที่แส ดงถึงเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เช่น เซ็กส์ทอย ฯลฯ

  • สิ่งของที่น่ารังเกียจ (ตามที่บริษัทจะพิจารณา)

 • สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสม เช่น

  • สินค้าหรือธุรกิจเครือข่าย (Multi-Level Marketing: “MLM”)

  • ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร

  • ไม้หวงห้าม หรือของป่า

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • บริการที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อ

  • เพชรพลอย อัญมณี หรือหินมีค่า

  • พระเครื่อง หรือวัตถุมงคล ไม่ว่าของศาสนาใด

  • อสังหาริมทรัพย์ โฉนด หรือเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

  • รายการอื่นที่ไม่เหมาะสมตามที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

 • หมายเหตุ: รายการต่างๆ อาจมีการยกเลิกตามดุลยพินิจของบริษัท